MPKontrol har mange års erfaring i rådgivning til svinebesætninger.

Jeg udarbejder rapporter omhandlende foderforbrug, kuldresultater, spildfoderdage og økonomi m.m. med det formål at give bedriften et overblik over besætningens tilstand.

MPKontrol er et uafhængigt og privatpraktiserende enmandsfirma, og benytter programmet Agrosoft®, men har også meget erfaring med Bedriftløsning®.

MPKontrol er et billigt og kompetent alternativt.